Seminář k nové výzvě Partnerství znalostního transferu určené i pro malé a střední podniky.

Centrum podpory inovací VŠB – TU Ostrava si Vás dovoluje pozvat na seminář se zástupcem Ministerstva průmyslu a obchodu na téma 1.výzva v programu Partnerství znalostního transferu Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.

 

Seminář se koná dne 26. srpna 2015 od 12:00 hod. do 14:30 hod. v budově Podnikatelského inkubátoru (PI 332, 3. NP).

 

Výzva je určena na posílení mobility a rozvoj transferu znalostí mezi podnikovou a akademickou sférou s cílem podpořit a urychlit inovační procesy v podnicích a sblížení výzkumných témat prováděných ve veřejném sektoru s potřebami podniků. Podporovanou aktivitou je vytvoření partnerství mezi malým a středním podnikem a organizací pro výzkum a šíření znalostí (dále Znalostní organizace) za účelem transferu znalostí, souvisejících technologií a dovedností, ke kterým podnik nemá přístup. Znalostní transfer je realizován za účasti absolventa magisterského či doktorského studia (dále Asistent znalostního transferu) přímo v provozovně podniku za dohledu vybraného expertního pracoviště.

 

Žádat mohou malé a střední podniky, organizace pro výzkum a šíření znalostí.

 

Více informací ve výzvě.

 

Registrovat se můžete nejpozději do 24. srpna 2015 na email Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript , kapacita místnosti je omezena.

 

Pozvánka.

Tisk